List/Grid

Tag Archives: không hoàn hảo

Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo

Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo

Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo Những bài học giá trị trừ Nhà đầu tư thông minh nhất thế giới Tác giả: Vanhan Janjigian Dịch giả: Nguyễn Trung An (MBA)… Chi tiết »